KARBON DENGELEME

Karbon Ayak İzi Dengeleme Nedir?

Image
KARBON AYAK İZİ

Nedir? Neden ve Nasıl Hesaplanır?

Dünya’da ortalama kişi başına salınan yıllık karbon ayak izi 4,76 ton, Türkiye'de ise 6,7 tondur.

İklim krizi ve küresel ısınma tehlikesinin temel nedeni atmosfere salınan gazlar, ya da sera gazı emisyonlarıdır. Karbondioksit, metan ve azot oksit gibi gazlar, güneşten gelen ışınları emerek ve tutarak, atmosferde ısıyı hapseder ve gezegenimizin sıcaklığının artmasına neden olur. Bu gazlar “sera gazı” olarak adlandırılır.

Sera gazları, atmosferde doğal olarak bulunur ve ekosistem tarafından dengelenir.
Fakat sanayileşme, nüfus artışı gibi etkenler, bu gazların salınımını artırarak küresel ısınmaya yol açar.

Karbon ayak izi, atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplanır. Bu sayede, her bir gazın çevresel etkisi tek bir birim üzerinden değerlendirilebilir. Her insan, işletme, ürün ve hizmet karbon ayak izi üretir.

KARBON DENGELEME

Emisyon azaltımı ve dengeleme birbirini tamamlar.

Karbon ayak izimizi azaltmak için elimizden gelenin en iyisi yapıp, geri kalanını dengeleyerek karbon-nötr yaşam ilkesini benimsemek şimdiki ve gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakmamız için bir zorunluluktur.

Karbon dengeleme iki şekilde yapılabilir.

Image

Karbondan Kaçınma Projeleri

Enerji ihtiyacınızı termik santralden sağlamak yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji temin ederek karbondan kaçınabilirsiniz.

Aynı şekilde, yenilenebilir enerji projelerinden ürettiğiniz karbon miktarına denk gelecek kadar karbon dengeleme sertifikası satın alarak karbon-nötr olabilirsiniz.

Image

Karbon Yakalama

Ağaçlandırma en çok bilinen karbon yakalama yöntemi olsa da tarımsal projeler ve karbon yakalama teknolojisi projeleriyle de salınan emisyonları atmosferden çekmek mümkündür.

Sera gazı emisyonlarınıza denk gelecek miktarda karbon yakalayacak ve depolayacak sayıda ağaç dikerek veya bu tip projelerden karbon dengeleme satın alarak karbon-nötr olabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İklim koruma projeleri, atmosferdeki Karbon emisyonlarını azaltan, önleyen veya yakalayan projelerdir. Emisyonların korunması için birçok farklı yaklaşım vardır. Örneğin, tehlike altındaki ormanları aktif olarak koruyan, yeni ağaçlar dikmen, yenilenebilir enerjilerle fosil yakıtları değiştiren veya emisyonları azaltmak için yeni ve daha verimli teknolojiler kullanan projeler vardır.

İklim koruma projeleri, emisyon azaltımlarıyla birlikte ek pozitif etkiler getirir ve BM tarafından belirlenen çeşitli sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik eder. Bu, yerel halkın yaşam koşullarında da uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iyileşmeye yol açar.