KARBON DENGELEME

Karbon Dengeleme Ekosistemi

Image
ImageImageImageImage
Image
Image
Image
Image
AKTÖRLER

Karbon Dengeleme Ekosisteminin
Aktörleri Kimlerdir?

Karbon dengeleme ekosistemi; Karbon Dengeleme Projesi Sahipleri, projeleri onaylayan ve denetleyen müfettişleri görevlendiren Karbon Tescil Platformları, Karbon Borsaları, Aracılar ve Karbon Ayak İzini dengelemeyi talep eden müşterilerden oluşur.
Image
SÜREÇ

Karbon Dengeleme Mekanizması Nasıl Çalışır?

Karbon dengeleme ihtiyaçlarınız için proje portföyümüzü incelebilirsiniz.
Projelerimiz
Image

Karbon Dengeleme Projeleri

Proje sahipleri, karbon üretimini azaltmaya ya da mevcut karbonu yakalamaya yönelik projeleri hayata geçiren ve yöneten kişi veya kuruluşlardır. Ağaçlandırma, atık yönetimi, enerji verimliliği gibi alanlarda yürütülen bu projelerin hayata geçmesi, hızlanması veya yaygınlaşması için finansmana ihtiyaç vardır. Bu finansman Karbon Dengeleme Sertifikası ihracı ile gerçekleşir.

Image

Tescil ve Denetleme
Finansman için gerekli olan Karbon Dengeleme Sertifikaları, Karbon Tescil Platformları üzerinden görevlendiren müfettişlerin metodolojik ve operasyonel onayı sonrası yıllık olarak ihraç edilebilir. Müfettişler onaylanan projeleri her sene yerinde denetler ve planlar ile gerçekleşen ilerlemeyi karşılaştırır.
Image

Karbon Ayak İzi Hesaplama
Kişi veya kuruluşların Karbon Dengeleme Projelerine ulaşarak Karbon Dengeleme Sertifikaları satın alarak kaynak aktarmadan önce ne kadar kaynak aktarmaları gerektiğini, yani Karbon Ayak İzini hesaplamış olmaları gerekir.
Image

Karbon Ayak İzi Dengeleme
Aracı kurumlar, tüketicilerin ya da kurumların karbon ayak izini hesaplama ve bu ayak izinin dengelenmesi için gereken kaynakları toplayıp birleştirerek karbon dengeleme projelerine aktarma hizmeti verir. Decarbonia da tüm bu hizmetleri kapsamlı bir şekilde sunan bir aracıdır.
Image

Karbon Dengeleme Sertifikası

Karbon Dengeleme Projelerine kaynak aktaran kişi veya kuruluşlara katkılarını belgeleyen Karbon Dengeleme Sertifikaları iletilir. Kuruluşlar satın aldıkları sertifikaları resmi Sürdürülebilirlik Raporlarında kullanabilirler.

BU SİSTEMDEKİ ROLÜMÜZ NEDİR?

Karbon Ayak İzini dengelemek isteyen kişi ve kuruluşlar ile Karbon Dengeleme Projeleri arasında köprü görevi görüyoruz.

Decarbonia ekosistemdeki Aracı rolü ile Karbon Dengeleme Projeleri ve Karbon Ayak İzini dengelemek isteyen kişi veya kuruluşlar arasında köprü görevi görür.

Tüm ürün ve hizmetlerin, etkinliklerin veya kuruluşların karbon ayak izini hesaplıyoruz.

Portföyümüzdeki uluslararası Karbon Dengeleme Projeleri’ni müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun şekilde seçiyor ve Karbon Dengeleme Sertifikalarını rezerve ediyoruz.

Farklı müşterilerimizin Karbon Dengeleme taleplerini toplulaştırıp yüksek hacimlerde uluslararası satın alım yaparak maliyetlerini düşürüyor ve Karbon Dengeleme Projeleri’ne aktarılan kaynakların etkisini maksimize ediyoruz.