Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Decarbonia API hizmetimiz, e-ticaret platformlarına, perakendecilere, elektrik üreticilerine ve bankalara karbon nötr alışveriş deneyimi sunmaları için Gönüllü Karbon Piyasalarına erişerek otomatikleştirilmiş sistem altyapısı sağlar.

Decarbonia API, teslimat da dahil olmak üzere her ürün ve satın alımın karbon eşdeğeri olan karbon ayak izini gerçek zamanlı olarak hesaplar. Son tüketiciler, yüksek kaliteli karbon dengeleme kredileri satın alarak alışverişlerini karbon nötr hale getirebilir. Alışveriş sepetinde tedarikçi tarafından karbon nötr olarak sunulan herhangi bir ürün varsa, Decarbonia API sadece teslimatı karbon nötr olarak hesaplar ve ücretlendirir.

Atmosferdeki sera gazlarının artan seviyeleri küresel ısınmayı tetiklediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Küresel ısınma Dünya çapında aşırı iklim değişikliklerine yol açar ve insanların doğal kaynak ve yaşam alanlarını tehdit eder. Sera gazı emisyonları öncelikle kömür, petrol veya gaz gibi fosil yakıtların yakılması ile oluşur. Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli süreçler ve bunların nakliyesi de sera gazı emisyonları üretir. 2015 Paris İklim Anlaşması kapsamında neredeyse tüm dünya ülkeleri, iklim koruma önlemlerinin acil olarak alınması gerektiğini kabul ettiler: Dünya’yı yaşanabilir bir gezegen olarak korumak ve insanlığı sürdürmek için emisyonlar dünya çapında önemli ölçüde azaltılmalıdır.

İklim koruma projeleri, atmosferdeki CO₂ emisyonlarını azaltan, önleyen veya yakalayan projelerdir. Emisyonların korunması için birçok farklı yaklaşım vardır. Örneğin, tehlike altındaki ormanları aktif olarak koruyan, yeni ağaçlar dikmek, yenilenebilir enerjilerle fosil yakıtları değiştirmek veya emisyonları azaltmak için yeni ve daha verimli teknolojiler kullanan projeler vardır. İklim koruma projeleri, emisyon azaltımlarıyla birlikte ek pozitif etkiler getirir ve BM tarafından belirlenen çeşitli sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik eder. Bu, yerel halkın yaşam koşullarında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iyileşmeye yol açar.

CO₂ emisyonlarını önleyen veya azaltan bir iklim koruma projesi geliştirildiğinde, her bir emisyon tonu için bir karbon kredisi oluşturulur. Bu, projenin uluslararası olarak tanınan standartlar tarafından sertifikalandırılmasını gerektirir. Bir karbon kredisi, bir ton CO₂ azaltımına veya önlenmesine eşdeğer olan bir sertifikadır ve oluşan emisyonları dengeleyebilir. Karbon kredilerinin satın alınması, normal şartlarda geleneksel ekonomik sistem tarafından finanse edilmeyecek sürdürülebilir iklim koruma projelerine bir yatırımdır.

Karbon kredilerinin satışı aracılığıyla finanse edilen iklim koruma projeleri, sıkı düzenlemelere uygun olmalıdır ve bu nedenle uluslararası olarak tanınan standartlara göre üçüncü taraflar tarafından doğrulanır ve kaydedilir. İyi bilinen standartlar arasında Altın Standart, Doğrulanmış Karbon Standart (VCS), Sosyal Karbon, İklim, Topluluk ve Biyoçeşitlilik Standartı (CCBS) veya UNFCCC doğrulanmış standartlar yer alır. Bu standartlar, projenin gerçek, doğrulanmış, ek ve sürdürülebilir olduğunu garanti eder ve ek faydaları vurgular.

Ek katkı, iklim koruma projelerindeki emisyon azaltım oranlarının normalde oluşacak senaryonun ötesine geçmesi anlamına gelir, yani emisyonların proje hayata geçmeden söz konusu emisyonların azaltılamayacağı anlamına gelir. Aynı zamanda, iklim projesinin karbon kredisi satışından elde edilen gelir olmadan gerçekleşemeyeceği anlamına da gelir. Özetle, bir proje karbon kredileri aracılığıyla finanse edildiğinde, finanse edilmediği duruma göre ihraç edebileceği emisyon kredisi kadar daha fazla karbon emisyonu azaltır. İklim koruma projeleri sadece ek katkıları denetim sonrası onaylandıktan sonra resmiyet kazanır.

Atmosferdeki CO₂ içeriği uluslararası bir sorun olduğundan, uluslararası bir çözüm gerektirir. Bu nedenle, iklim koruma projesinin lokasyonu önemli değildir. Projelerimizin birçoğu gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yer almaktadır, çünkü bu iklim koruma projeleri Dünya nüfusu için toplamda daha fazla olumlu etki sağlayabilir.

Portföyümüzdeki iklim koruma projeleri, tam veya kısmi ön finansman sağlanmadan gerçekleştirilemezdi. Projelerin CO₂ sertifikası üretimini yatırım yaparak desteklemekte ve bu sertifikaları alıcılara ulaştırmaktayız. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı doğrudan iklim koruma projesine giderken, diğer bir kısmı kayıt ve denetim süreci, CO₂ kayıt ücretleri ve Decarbonia’nın kendi zamanı ve yatırımının finansmanı için kullanılır.

Emisyon azaltımı ve dengeleme birbirini tamamlar – “Elinden gelenin en iyisini yap, gerisini telafi et” ilkesini takip eder. Paris iklim hedeflerine ulaşmak için CO₂ emisyonlarımızı önemli ölçüde azaltmalıyız. Aynı zamanda, karbon dengeleme, şimdi ve doğrudan iklim koruma projelerini desteklememize olanak tanır. Bu şekilde net sıfır hedeflerine katkıda bulunuruz. Özellikle satın aldığımız ürün ve hizmetlerin tüketimi sebebiyle kaçınılmaz emisyonlar oluştuğu için bu yaklaşım anlamlıdır. Satın alma kararı tüketiciye aittir. Karbon dengeleme opsiyonu ile, tüketicinin iklim korumaya direkt olarak katkıda bulunmasını sağladığımıza inanıyoruz.

Decarbonia, ürün ve hizmet kategorileri bazında kendi geliştird iği hesaplama modelini kullanarak ve ürün ve hizmetlerin ortalama karbon ayak izini hesaplar. Hesaplama metodolojisi, sera gazı protokollerinin öngördüğü mevcut ve bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri takip eder. Her ürün kategorisi için ortalama ürün modelini baz alan emisyonlar CO₂ eşdeğerine dönüştürülür. Belirli kategoriler içinde ürün veya hizmetlerin CO₂ ayak izini normalize etmek için, varsayımlara dayalı fiyat sınırları belirlenmiştir. Tedarikçiler tarafından direkt olarak her ürün ve hizmet bazında hesaplanmış tedarikçiye özel emisyon verilerinin elde olmaması durumunda, bu yaygın bir yaklaşımdır. Fiyat ile bir ürün veya hizmetin CO₂ emisyonu arasında doğrudan bir ilişki olmadığı anlamına gelmez. Satıcı ve alıcı arasındaki nakliye emisyonlarını modellemek için, farklı taşıma yöntemlerini analiz edilmiştir. Nakliye emisyonları satıcı ve alıcı arasındaki mesafe ve satıcının taşıma yöntemine göre hesaplanır. Genel olarak, Decarbonia, emisyon faktörleri ve ürün/hizmet modellerini oluştururken tutucu bir yaklaşım kullanır. Bu şekilde, tüketiciler ortalama olarak her ürün ve hizmet kategorisi için yeterli miktarda sera gazı emisyonu dengelemiş olurlar.